FORSIDE

SIKKERHETSKORT

Sikkerhetskort

Sikkerhetskort til TrønderEnergis kraftverk

Eksterne som ønsker tilgang til TrønderEnergi sine høyspenningsanlegg i vann- og vindkraftverk må søke driftsleder om Sikkerhetskort.

Før du søker så ber vi om at du sjekker at vedkommende har relevante og gyldige FSE-kurs (se under).

Gyldige kurs tatt via Trainor kommer automatisk opp ved treff på fødselsdato og mobilnr eller e-post.

Kurs skal dokumenteres, så om du ikke er bruker i Trainor skal dokumentasjon lastes opp under "Legg til kompetanse".

Krav til FSE-kurs (fornyes årlig):

  • Adgang til elektriske anlegg: Person som kun skal ha adgang til høyspentrom må gjennomføre dette kurset. Målgruppe: Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til områder med elektriske farer for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg.

  • FSE Everk - lav- og høyspenning med førstehjelp: Personer som skal jobbe på eller nær ved høyspenningsanlegg må ha dette kurset.

  • Leder for sikkerhet: Personer som skal være leder for sikkerhet (LFS) må ha dette kurset.


Søknad om sikkerhetskort gjøres her.

Ta kontakt med sikkerhetskort@tronderenergi.no om du har spørsmål.

16.1.2024