Gå til innholdet
topp-ragnhild-med-logo

Vi baner vei for fornybarsamfunnet

FNs klimapanel har aldri vært så tydelige: CO2-utslippene må raskt gå ned. Mer produksjon og bruk av fornybar energi er en viktig del av løsningen. TrønderEnergi er allerede en stor aktør innen vann- og vindkraft – nå skal vi gjøre enda mer på vind.

Energi- og klimautfordringene må løses på vår vakt.

Kjernevirksomheten vår handler om å produsere energi fra vann og vind og bidra til et lønnsomt, effektivt og velfungerende fornybarsamfunn.

TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap med en rekke datterselskaper. Konsernsjef Ståle Gjersvold er daglig leder av konsernet.

Datterselskapet TrønderEnergi Kraft AS har ansvar for kjernevirksomheten energiproduksjon og energirelaterte tjenester. De ulike enhetene med ansvarlige personer er som følger:
Daglig leder Ståle Gjersvold
Enhet Driftsoperasjoner ledes av konst. konserndirektør Roger Beite Færestrand
Enhet Energiforvaltning ledes av konserndirektør Hilde Landsem
Enhet Marked og forretningsutvikling ledes av markedsdirektør Tarje Holskil
Enhet Teknologi ledes av teknologidirektør Gøril Forbord
Enhet Utbyggingsprosjekt vind ledes av prosjektdirektør Tormod Eggan

TrønderEnergi-konsernet har fire staber:
Økonomi-/ finansstab ledes av konserndirektør Olav Sem Austmo
Organisasjonsstab ledes av organisasjonsdirektør Cathrine Tronstad
Juridisk/ administrasjonsstab ledes av juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe
Kommunikasjonsstab ledes av konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar Stig Tore Laugen

Datterselskapet TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet. Datterselskapet TrønderEnergi Service AS forvalter konsernets kunder gjennom kundeservice og fakturatjenester. Konstituert nettdirektør Bjørn Rune Stubbe er daglig leder for Nett og Service. Det er etablert et midt-norsk nettselskap bestående av TrønderEnergi Nett og NTE som er norges nest største nettselskap. TrønderEnergi eier 40 % av det nyetablerte nettkonsernet.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-Trøndelag), KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.
Om konsernet TrønderEnergi
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Kundeservice
  Send E-post
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: InCreo