FORSIDE

OM TRØNDERENERGI

Om TrønderEnergi

Vi skal gjøre det vi kan for å realisere nullutslippssamfunnet. I 2050 skal Norge være et nullutslippssamfunn. Det er ikke lenge til. Mer produksjon og bruk av fornybar energi er en viktig del av løsningen. Kjernevirksomheten vår er å produsere energi fra vann og bidra til et lønnsomt, effektivt og velfungerende fornybarsamfunn. 

Om TrønderEnergi

TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og datterselskapet TrønderEnergi Kraft AS som har ansvar for vår kjernevirksomhet; energiproduksjon.

TrønderEnergi Kraft AS eier og drifter 23 vannturbiner. Disse styres og overvåkes fra en av Europas mest moderne produksjonssentraler lokalisert på Berkåk. Hovedkontoret ligger i Trondheim. 

Vårt eierskap

TrønderEnergi har bidratt til å etablere Norges nest største nettselskap gjennom etableringen av Tensio AS, som er holdingselskap og konsernspiss for nettselskapene Tensio Trøndelag Sør AS (tidligere TrønderEnergi Nett AS) og Tensio Trøndelag Nord AS (tidligere NTE Nett AS). TrønderEnergi eier 40 % av nettkonsernet. 

TrønderEnergi eier 50 % av det nordiske fornybarkonsernet Aneo.

TrønderEnergi eier også 40 % av HOGST AS.

8.1.2024