Gå til innholdet
eiere-topp

Vi baner vei for fornybarsamfunnet

TrønderEnergi er ambisiøs på vegne av både selskap og samfunn - og vi ønsker å bidra til at vår region får dekket sine energibehov på en fornybar og kostnadseffektiv måte.

Kjernevirksomheten vår handler om å produsere energi fra vann og vind (produksjonsvirksomheten), distribuere energien i strømnettet til sluttbruker (nettvirksomheten), og bidra til et lønnsomt, effektivt og velfungerende fornybarsamfunn (marked).

TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap med en rekke datterselskaper. Konsernet har tre forretningsområder; FO Produksjon, FO Marked og FO Nett. Konsernsjef Ståle Gjersvold er daglig leder av konsernet.

Morselskapet består av fire staber. Økonomi-/ finansstab ved konserndirektør Olav Sem Austmo, organisasjonsstab ved organisasjonsdirektør Cathrine Tronstad, og juridisk/ administrasjonsstab ved juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe og kommunikasjonsstab ved kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem.

Forretningsområdet Produksjon, har ansvaret for kraftproduksjon og kraftomsetning i engrosmarkedet.  Våre vannressurser er sentralt for vår verdiskaping. Enheten tilbyr også operatørtjenester innen vann- og vindkraft. Operatørskap er et satsingsområde framover. Leder for forretningsområdet er konserndirektør Tormod Eggan.

Forretningsområdet Marked består av våre miljøer innen storkunde, krafthandel og innovasjon. Gjennom FO Markeds aktiviteter vil vi posisjonere oss for å utnytte de mulighetene og utfordringene ny fornybarteknologi, nye forretningsmodeller og nye markedsmodeller skaper for kraftbransjen. Leder for forretningsområdet er fungerende konserndirektør Stig Rolstadaas.

Forretningsområdet Nett består av nettselskapet og serviceselskapet. Datterselskapet TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet. Datterselskapet TrønderEnergi Service AS forvalter konsernets kunder gjennom kundeservice og fakturatjenester. Konstituert nettdirektør Bjørn Rune Stubbe er daglig leder for forretningsområde Nett.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-Trøndelag), KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.
Om konsernet TrønderEnergi