FORSIDE

MILJØ OG BÆREKRAFT

Miljø og bærekraft

TrønderEnergi er eid av KLP og trønderske kommuner, og dermed også av innbyggerne. Dette pålegger oss et ekstra ansvar for å gjennomføre alle våre aktiviteter på en måte som ivaretar naturen og menneskene som er bosatt i vertskommunene for våre kraftverk. På vegne av våre eiere og samfunnet forvalter TrønderEnergi store ressurser og gir et viktig bidrag til et bærekraftig energisystem og en nødvendig energiomstilling. Samtidig anerkjenner vi at mye av vår aktivitet påvirker både mennesker og miljø.  

Å sikre maksimal ressursutnyttelse av våre anlegg, både hva gjelder kraftproduksjon til samfunnet, og økonomisk verdi til våre eiere er et viktig bidrag til bærekraft. Vi strever etter å designe, bygge og drifte alle våre anlegg på en slik måte at det gir minst mulig negativ påvirkning for mennesker og miljø, og samtidig høyest mulig bidrag til verdiskaping og mest mulig ren energi. All vår energiproduksjon er, og skal være fornybar. Myndighetene har sikret at miljøkrav og naturvern blir ivaretatt gjennom grundig behandling av ulike offentlige organ. Disse strekker vi oss alltid langt for å operere innenfor, men vi mener allikevel at vi skal strekke oss lenger.

TrønderEnergi har også store forventninger til at selskaper vi er medeier i og kjøper varer og tjenester fra også leverer bærekraftig. Dette følger vi opp både i eierskapsoppfølgingen og gjennom innkjøpspolitikken.

15.1.2024