Gå til innholdet
te_banner_nettside_1280x480px_pvv_hms_alt6

Sikkerhetskurs / Security Course

(See below for English version)

0-visjon for ulykker, skader og tap

Hos oss kommer alltid HMS først og øverste prioritet er personsikkerhet.

Det betyr at det overordnede målet er alltid null ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skade på menneske, materiell og ytre miljø!

Derfor har vi laget en gjennomgang av hva du som besøkende eller arbeidene i våre anlegg må forsikre deg om at du har lest. Dette kurset er et av våre mange tiltak vi mener skal til for å oppnå null uønskede hendelser

Dette vil bidra til et trygt opphold i våre anlegg.
 
Klikk deg inn HER og gå gjennom vårt Sikkerhetskurs steg for steg.

Ha en trygg og god tur!

----

Zero-vision for accidents, injuries and losses

With us, HSE always comes first and the top priority is personal safety. This means that the overall goal is always zero accidents, noserious incidents, loss or damage to people, property and the external environment!

Therefore, we have made a review of what you as a visitor or as a worker at our facilities need to read and understand. This course is one of our many measures we believe are needed to achieve zero adverse events

This will give you a safe stay at our facilities

Click HERE and go through our Security Course step by step.

Have a safe day!

 

 


 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo