Gå til innholdet

Valsneset vindkraftverk

Valsneset vindkraftverk ligger i Ørland kommune i Trøndelag fylke.

Eies av Midgard Vind (70 % Stadtwerke München, 30 % TrønderEnergi).
TrønderEnergi er operatør.

Valsneset Vindpark er en samling på fem vindturbiner på Valsneset nord for Botngård. Den har vært i drift siden november 2006 og ble offisielt åpnet 1. juni 2007 av Eli Arnstad (Enova). 

Innbyrdes avstand mellom turbinene er ca. 300 til 350 m.

Det er bygget adkomstveg til alle 5 turbinene inkludert veg ut til Hesvadholmen, som består av en ca. 150 m lang steinfylling i et forholdsvis grunt sjøområde.

Ved alle 5 turbinplasseringene er det etablert en oppstillingsplass på anslagsvis 1 da for kraner og nødvendig løfteutstyr i forbindelse med montasjearbeidene.

All kraftoverføring fra turbinene skjer ved hjelp av 22 kV kabler, som i all hovedsak er lagt i forbindelse med vegtraseene. Kablene er ført fra hver turbin og inn til et felles drift- og vedlikeholdssenter. Herfra er kraften ført videre i kabel langs veg fram til Kråkvika, med overgang til sjøkabel over Valsfjorden fram til Olsvika. Fra Olsvika er det lagt kabel videre langs eksisterende vegnett inn til Korsgat, hvor det er bygget en 22 kV luftlinje inn til Bjugnfjorden. Over Bjugnfjorden er det lagt kabel som er ført inn til Bjugn transformatorstasjon. Total lengde av nettilknytningen er på 12,3 km.

Nettilknytninget til Valsneset er først og fremst bygget for å føre vindkraften ut av området, men åpner også opp muligheten for tilgang på kraft for en eventuell fremtidig industrietablering her.

I forbindelse med drift- og vedlikehold er det etablert et drifts- og vedlikeholdssenter med et kontrollrom for styring og overvåking av turbinene, noe kontorareal samt et verksted.

Ihht. krav fra Luftfartstilsynet er vindturbinene (tårn, maskinhus og vinger) hvite av hensyn til flysikkerhet. Tårnet og maskinhuset har en matt overflate. Det er ikke firmamerker (skrift, logo, fargemerking osv.) eller annen reklame på maskinhus eller vinger. Alle turbinene er merket med rødt lys på toppen av maskinhuset.

Vindparken

Direkte arealbehov ca. 13 da
Utbyggingskostnad ca. 110 mill.kr
Byggetiden har vært ca. 0.5 år.

I tillegg til TrønderEnergi sine 5 vindturbiner finnes ytterligere 3 turbiner som eies av Vimle AS.
Tekniske data

Byggeår: 2006
Produksjon: 32 GWh Installasjon: 11,5 MW Antall turbiner: 5
Turbintype: Enercon
Navhøyde: 64 m
Rotordiameter: 71 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo