Gå til innholdet

Fornybar energi for et bedre samfunn

Kraftproduksjon er en av kjerneaktivitetene i TrønderEnergi konsernet. Denne aktiviteten ligger i forretningsområdet FO Produksjon, som ledes av energidirektør Tormod Eggan. Selskapet produserer årlig 2 TWh eller fortalt på en annen måte to milliarder kilowattimer. Noe som tilsvarer forbruket til hele Trondheim by et helt år.

I tillegg er TrønderEnergi Kraft AS operatør for ytterligere 1 TWh. Selskapet er hel- eller deleier i 19 vannkraftverk og tre vindkraftverk, og er en av Norges mest effektive innen kraftproduksjon.

I TrønderEnergi Kraft AS jobber rundt 100 engasjerte og kompetente medarbeidere. Sammen produserer vi fornybar energi for et bedre samfunn.

Vi har alltid fokus på å utforske nye og smarte løsninger – til det beste for framtida.
TrønderEnergi Kraft AS er en av norges mest effektive innen kraftproduksjon

Kontakt oss

Felter merket * er påkrevd.