Gå til innholdet
3

Fornybar energi for et bedre samfunn

Kraftproduksjon er en av kjerneaktivitetene i TrønderEnergi-konsernet. Denne aktiviteten ligger i forretningsområdet (FO) Produksjon, som ledes av energidirektør Tormod Eggan. Selskapet produserer årlig 2,1 TWh eller fortalt på en annen måte 2,1 milliarder kilowattimer. Noe som tilsvarer forbruket til hele Trondheim by et helt år.

I tillegg er TrønderEnergi Kraft AS operatør for ytterligere 1,2 TWh. Selskapet er hel- eller deleier i 18 vannkraftverk og 4 vindkraftverk, og er en av Norges mest effektive innen kraftproduksjon.

I FO Produksjon jobber rundt 75 engasjerte og kompetente medarbeidere. Sammen produserer vi fornybar energi for et bedre samfunn.

Vi har alltid fokus på å utforske nye og smarte løsninger – til det beste for framtida.


     
       
       
       
       

TrønderEnergi Kraft AS er en av norges mest effektive innen kraftproduksjon

Kontakt oss

Felter merket * er påkrevd.