FORSIDE

LEVERANDØRER

ELEKTRONISK FAKTURA

eFaktura og fakturaadresser

TrønderEnergi ønsker å være effektiv samtidig som vi sparer miljøet. Det arbeides på mange plan for å lykkes med det. Et av tiltakene er å motta e-faktura. Det forutsetter at leverandørene sender e-faktura eller på annen måte bidrar til at det blir en e-faktura til de selskapene vi fører regnskap for. I verdikjeden unngår vi printing, pakking, postgang, postmottak, registrering av faktura og senker således papirforbruket.

E-faktura
Selskapene er registrert i ELMA-registeret og vi oppfordrer våre leverandører til å sende e-faktura. Vi tar i bruk e-faktura på EHF-formatet som det foretrukne.

PDF- og papirfaktura
Leverandører som ikke har mulighet til å sende e-faktura, kan fortsatt sende PDF-faktura via e-post eller papirfaktura via post. Fakturaene vil bli skannet og tolket elektronisk og må derfor være av god kvalitet. Det er tatt i bruk nye fakturaadresser.

Faktura til riktig leverandør
Erfaringsvis er det en for stor andel fakturaer som kommer til feil selskap i konsernet. Påse at riktig selskap benyttes.

Mer informasjon om e-faktura med bl. a. krav til faktura er tilgjengelig på
https://www.pagero.no/project-pages/tronderenergi/