Gå til innholdet
Forsidebilde Strømstans

Feilmelding

TrønderEnergi har døgnbemannede vaktsentraler for å sikre regionens forsyning og distribusjon av strøm. Vi har en av landets beste oppetider, men av og til blir det stans også for oss.

TrønderEnergi Nett AS legger fortløpende ut informasjon om planlagte utkoblinger og strømbrudd på  www.tronderenerginett.no

Hvis du vil varsle om observasjoner du har gjort i forbindelse med vassdrags- og kraftverksanlegg eller nettanlegg, så kan du ta kontakt med våre vaktsentraler:

Feilmelding vassdrags- og kraftverksanlegg
Telefon 73 54 16 00

Feilmelding nettanlegg
Telefon 73 50 00 50