Gå til innholdet

Kundeservice

Spørsmål om litt av hvert

Jeg har spørsmål om lading av elbil.

Dette kan du gjøre for å få mest mulig problemfri elbillading:

  • Kontakt elektroinstallatør for å få foretatt en sjekk av det elektriske anlegget.
  • Installer egen hjemmeladestasjon. Benytt trefase om mulig. Be installatør vurdere behovet for å melde inn ladestasjonen til nettselskapet.
  • Lad gjerne på natten.
  • Pass på at elbillader og komfyr ikke trekker strøm fra samme faser. Kontakt elektroinstallatør dersom du er i tvil.
  • Lading fra vanlige stikkontakter (schuko) bør av sikkerhetshensyn foregå på egen kurs og ikke overstige 10 A.
Kilde: NVE

TrønderEnergi Elektro hjelper deg med sikker elbillading!
Jeg har spørsmål om elektrikertjenester.
TrønderEnergi Elektro AS er elektroinstallatør og har elektrikere med bred erfaring innen hus, hytte og industri. For mer informasjon, se her.
Jeg har spørsmål om produksjon av vindkraft og vannkraft.
TrønderEnergi Kraft AS eier mange vann- og vindkraftverk og er operatør for flere deleide. Se mer informasjon om TrønderEnergi Kraft AS her.
Jeg har spørsmål om solkraft.
TrønderEnergi lanserte 9. juni 2016 et pilotprosjekt på solkraft hvor vi tilbyr kunder en pakkeløsning på solceller på taket. Mer informasjon om pilotprosjektet og skjema for å melde interesse finnes her: https://tronderenergi.no/sol

Hvis du på egen hånd ønsker å skaffe solcellepanel og ønsker å sende overskuddsstrøm tilbake til distribusjonsnettet, så kan du kontakte kundeservice på 07250 og be om Teknisk tilknytningsavtale for innmatet effekt i lavspentnettet. Når man sender strøm tilbake til nettet blir man plusskunde. Du kan lese mer om plusskundeordningen på TrønderEnergi Nett AS sine nettsider.
Jeg har spørsmål om jobb i TrønderEnergi
TrønderEnergi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for nye og eksisterende medarbeidere. Vår virksomhet er en av Midt-Norges viktigste samfunnsaktører med en tydelig identitet. Internt ivaretar og utvikler vi våre medarbeidere slik at de blir oppriktig engasjert i våre resultater og vår utvikling. Alle medarbeidere framstår som gode ambassadører for konsernet. I tillegg legger vi vekt på å bygge en kultur der hver enkelt blir sett, gis muligheter og får konstruktiv tilbakemeldinger. I TrønderEnergi er kompetanse en grunnleggende forutsetning.  

Her finner du ledige stillinger i TrønderEnergi
Over finner du svar på spørsmål om lading av elbil, elektrikertjenester og produksjon av vann-, vind- og solkraft.

Under er kundeservice delt i to seksjoner: Strøm og Nett. Dette for å tilfredsstille myndighetenes krav om nøytralitet i energibransjen. For deg som kunde betyr det at du får to innganger til kundeservice, og at du må velge om ditt behov gjelder strøm eller nettleie.
Strømavtaler, strømpriser, 
bestilling, DinSide, faktura, måleravlesing og flytting.
Nettleie, strømstans, feilmelding, DinSide, 
bygge, grave, trefelling,
kart, kabelpåvising og måleravlesning.