Gå til innholdet
hms-vind

Mennesker

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) og internkontroll

TrønderEnergis øverste prioritet er personsikkerhet.
Vi har en nullvisjon for ulykker, skader og tap.
For å sikre at alle ansatte har en sikker jobb å gå til jobber vi målrettet med:
• Systematisk planlegging
• Gjennomføring
• Opplæring
• HMS-tiltak
 
Alle i TrønderEnergi skal behandles med respekt og verdighet i tråd med konsernets verdier
ÅPEN - MODIG - ANSVARLIGhsse_norsk_2018