Gå til innholdet

Sokna

Sokna kraftverk ligger i Melhus kommune, Sør-Trøndelag fylke.
 
Eies av TrønderEnergi Kraft AS.
 
Kraftverket ligger i fjell ca. 1 km øst for E6 på Lundamo. Kraftverket utnytter deler av fallet i Lundesokna, fra Inntaksdammen og ned til utløpet i elva ved kote 32.

Inntaksdammen er en dobbeltkrum hvelvdam med største høyde 25 m. Fra inntaksdammen ledes vannet i tilløpstunnelen som er ca. 4,3 km lang fram til kraftstasjonen som er plassert i fjell. Fra kraftstasjonen er det en 600 m lang avløpstunnel. Inntaksmagasinet kan reguleres mellom kotene 217 og 210. Brutto fallhøyde er ca. 181 m.

Kraftverket utnytter lokalfeltet til inntaksmagasinet som er på 73 km². I tillegg utnytter kraftverket avløpet fra de oven forliggende reguleringsmagasiner som er Håen, Samsjøen og Holtsjøen. Til sammen utnyttes avløpet fra ca. 340 km² nedbørfelt.

I Sokna kraftverk har Bane Energi plassert to omformere for elektrisk drift av Dovrebanen.
Tekniske data

Byggeår: 1964 Produksjon: 155 GWh Installasjon: 30 MW Turbintype: Francis Fallhøyde: 181 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo