Gå til innholdet

Søa

Søa kraftverk ligger i Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. 

Eies av TrønderEnergi Kraft AS.

Søavassdraget har sitt utspring i Søvatnet på Hemnekjølen og går gjennom Vasslivatnet og ut i Rovatnet og videre ut i Hemnefjorden ved Kyrksæterøra.

Ved Vasslivatnet er det bygget en 20 m høy fyllingsdam og derfra ledes vannet i en 10 km lang tilløpstunnel til kraftverket som ligger ved Hemnefjorden ca 3 km fra Kyrksæterøra. Vasslivatnet kan reguleres mellom kotene 279,83 og 260,00. Søvatnet kan reguleres mellom kotene 279,83 og 275,00.

Til sammen gir dette et magasin på 67 mill m³. Kraftverket ble satt i drift i 1967, og bygging av kraftverkt kom først og fremst i gang for å skaffe elektrisk kraft til Holla smelteverk ved Kyrksæterøra. Det ble fra starten opprettet en kraftleieavtale for 40 år mellom utbygger og smelteverket.
Tekniske data

Byggeår: 1967 Produksjon: 195 GWh  Installasjon: 37 MW Turbintype: Francis Fallhøyde: 273 m