Gå til innholdet

Simsfossen

Kraftverket ligger i Skaun kommune, og utnytter fallet fra innsjøen Laugen. Kraftverket ble overtatt fra Skaun kommune i 1987, etter fusjonen med det lokale energiverket.

Dammen som ble bygd i 1920, er en enkel betong gravitasjonsdam fundamentert på fjell. Den er ca 23 m lang, og har en høyde på 1,5 m. I dammen er montert ei treluke i et lukeløp som har bredde på ca 3 m. Luka har en høyde på ca 1,3 m.

Når luka er satt, flukter toppen av den med overløpet. Den reguleres manuelt. Det er også et bjelkestengsel til side for luka, som går helt opp til topp dam. Dette har lysåpning 1800 x 700 mm.

En gangbane fra østre brudd går bort til lukespillet. Inntaksmagasinet Laugen reguleres 6 m fra HRV, kt. 60. Sjøarealet er på 1,84 km2 og nedslagsfeltet på 96 km2. Det går vei helt fram til dammen som ligger i Eggkleiva sentrum.

Historie
Satt i drift 1. september 1921. Totale utbyggingskostnader 1,146 millioner kr. Regnskapet fra 1924 viser at det ble benyttet 86.350 arbeidstimer a kr. 2,- for å ferdigstille anlegget.

Tekniske data

 • Nedslagsfelt: 96 km2
 • Magasin: 4,1 Mm³.
 • Fallhøyde: 17 m
 • Maks slukeevne: 2,5 m3/sek.
 • Ytelse: 0,35 MW
 • Årsproduksjon: 1,5 GWh
 • Spenning: 22 kV
Tekniske data

Byggeår: 1921 Produksjon: 1,5 GWh Installasjon: 2 x 0,35 MW
Turbintype: Francis. Fallhøyde: 17 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo