Gå til innholdet

Nunelva

Nunelva Kraftverk utnytter fallet på ca. 135 m fra Lonvatnet i Stoksund i Åfjord kommune til Småengtjønna. 

Lonvatnet er inntaks- og reguleringsmagasin for kraftverket:I tillegg kommer Blåvatnet som er reguleringsmagasin. Fra Lonvatnet føres vannet i et 650 m langt rør fram til kraftstasjonen. I kraftstasjonen er det installert en asynkrongenerator med Francisturbin på 320 kW. Denne produserer i et middelår 1,2 GWh. 

Historikk

 • 1939: Prosjektering utføres av ingeniør Tormod Moxness.
 • 1945/-46: Ingeniør Moxness reviderer prosjektet.10. sep
 • 1946: Stoksund komm. everk inngår kontrakt med Anne og Holger Stjern om overtagelse av nødvendig grunn samt rettigheter for utbygging av kraftverket med reguleringsanlegg. Holger Stjern var på den tiden ordfører i Stoksund og var en sterk pådriver for å få til kraftforsyning i bygda.
 • 1949: Aggregat I på 150 kVA blir satt i drift.
 • 1950: Aggregat II på 180 kVA blir satt i drift.
 • 1964: Stoksund komm. everk fusjonerer med Åfjord komm. everk i forbindelse med kommunesammenslåingen.
 • 1988: Åfjord komm. everk innlemmes i TE.
 • 1989: Generator I totalhavarerer.
 • 1991: Arbeid med å skifte ut all elektrisk og mekanisk installasjon starter. Begge generatorer demonteres og fjernes for å bli erstattet med kun ett aggregat.
 • 14. mai 1992: Nytt aggregat tilkoblet nettet for første gang.


Økonomi:

Prosjektert kostnad i 1946 for reguleringsanlegg og kraftverk med ett aggregat var kr. 226.307,-. Ombyggingen i 1991/-92 kostet ca. 2,5 mill.kr.

Tekniske data

 • Nedslagsfelt: 3,4 km2
 • Fallhøyde: 135 m
 • Slukeevne: 290 liter/pr.sekund
 • Årsproduksjon: 1,2 MWh
 • Ytelse: 320 kW
 • Spenning: 220 V
 • Strøm: 1000 A
Tekniske data

Byggeår: 1949 Produksjon: 1,2 GWh Installasjon: 0,3 MW Turbintype: Francis Fallhøyde: 135 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo