Gå til innholdet
Mørre_maskinsal 720pix

Mørre

Mørre kraftverk ligger i Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke. 
 
Eies av TrønderEnergi Kraft AS 

Mørre kraftverk ligger på Fosenhalvøya i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket utnytter et fall på 84 m fra Storvatnet i Arnevikelva-vassdraget og ned til havet ved Mørrefjorden. Nedbørfeltet som utnyttes er 166 km². Storvatnet har en maksimal reguleringshøyde på 10,7 m, men på grunn av ustabile grunnforhold, utnyttes inntil videre bare de øverste 4,7 m som utgjør et magasinvolum på 3,6 mill m³.

Vannet ledes i en 3,5 km lang tilløpstunnel med tverrsnitt 14 m² fra inntaket i Storvatnet og ned til kraftverket som ligger i fjell ved Mørrefjorden.

I kraftverket er det installert ett aggregat med tilhørende transformator, koblingsanlegg og kontrollanlegg.
Tekniske data

Byggeår: 1977 Produksjon: 54 GWh Installasjon: 13,5 MW Turbintype: Francis Fallhøyde: 84 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo