Gå til innholdet
Litjfossen002

Litjfossen

Litjfossen kraftverk ligger i Tynset kommune, Hedmark fylke. 
 
Eies av Kraftverkene i Orkla (KVO), som igjen eies av Statkraft 48,6%, TrønderEnergi Kraft 35%, Eidsiva 12% og NØK 4,4%. Operatør er TrønderEnergi Kraft.

Litjfossen kraftverk er ett av fem kraftverk som utgjør Kraftverkene i Orkla.

Kraftverket utnytter fallet på ca. 288 m fra Innerdalsvatnet til Orkla ved Storfossen.

Innerdalsmagasinet er et kunstig oppdemt magasin som rommer 153 mill m³ vann. Det er bygget en fyllingsdam, og magasinet kan reguleres mellom kotene 813 og 778. Fra Øvre Dølvad overføres vannet i Orkla ved hjelp av en dam og tunnel til Inna og videre til Innerdalsvatnet. Næringåa, Kviknebekken og Storbekken føres over til magasinet på tilsvarende måte.

Fra Innerdalsvatnet ledes vannet i en 7,4 km lang tilløpstunnel fram til kraftstasjonen og videre gjennom en 700 m lang avløpstunnel ut i Storfossmagasinet i Orkla. Gardåa tas inn på tilløpstunnelen. Storfossmagasinet er bygget som et døgn-reguleringsmagasin, samtidig som det er inntaksmagasin for Brattset kraftverk.

Turbin og generatordeler ble demontert og fikk en "puss" i 2021. Disse delene hadde stått urørt etter idriftsettelsen i 1982, og produsert cirka 6000 GWh.


Se kart
Tekniske data

Byggeår: 1982
Rehab: 2021
Produksjon: 155 GWh Installasjon: 70 MW Turbintype: Francis Fallhøyde: 288 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo