Gå til innholdet
Håen005

Håen

Håen kraftverk ligger i Melhus kommune, Sør-Trøndelag fylke. 

Eies av TrønderEnergi Kraft AS. Bildet viser maskinsalen i kraftverket med generatortoppen.

Håen kraftverk utnytter deler av fallet i Lundesokna mellom inntaket i Håen og utløpet i Lundesokna ved kote 217. Avløpstunnelen fra Håen kraftverk munner ut i inntaksmagasinet til Sokna kraftverk hvor høyeste regulerte vannstand ligger på kote 217. Håen kraftverk utnytter et lokalt nedbørfelt på 47 km2. I tillegg utnytter kraftverket avløpet fra oven forliggende magasiner som er Samsjøen og Holtsjøen.

Til sammen utnyttes avløpet fra 259 km² nedbørfelt. Håen som er inntaks- og reguleringsmagasin, kan reguleres mellom kotene 433 og 423. Dette gir et magasinvolum på 25 mill m³. Dammen består av en del fyllingsdam og en del betong platedam. Fra inntaket i Håen ledes vannet i en ca. 3 km lang tilløpstunnel fram til kraftverket som ligger i fjell.

Fra kraftverket går det en ca 4 km lang avløpstunnel som ender i inntaksmagasinet for Sokna kraftverk. Kraftstasjonen har en 700 m lang atkomsttunnel.
Tekniske data

Byggeår: 1966 Produksjon: 150 GWh Installasjon: 30 MW Turbintype: Francis Fallhøyde: 215 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo