Gå til innholdet
Grana_tunnel

Grana

Grana kraftverk ligger i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag fylke. 

Eies av Kraftverkene i Orkla (KVO), som igjen eies av Statkraft 48,6%, TrønderEnergi Kraft 35%, Eidsiva 12% og NØK 4,4%. Operatør er TrønderEnergi Kraft.

Grana kraftverk er ett av fem kraftverk som utgjør Kraftverkene i Orkla. Bilder over viser tunellen inn til kraftverket dypt inne i fjellet. 

Kraftverket utnytter fallet i Grana på ca. 460 m fra Nerskogen til Grindal. Grana er et sidevassdrag til Orkla. Granasjøen er kunstig oppdemt og gir et magasin på 138 mill m³ med en regulering på 40 m mellom kotene 650 og 610. Dammen er en fyllingsdam med morenetetning. Dammen har en største høyde på 52 m, kronelengden er 1080 m og samlet fyllingsvolum er ca. 1,5 mill m³. Dammen har en 1050 m lang omløpstunnel med to parallelle glideluker.

Stavåa og Svartbekken er overført til magasinet ved kanalisering. Bekkdalsbekken er overført til Jøla ved kanalisering. Hela, Fjellbekken og Jøla er tatt inn på tilløpstunnelen gjennom sjakter og overføringstunneler.

Fra Granasjøen ledes vannet i tilløpstunnelen fram til kraftstasjonen som ligger i fjell ved Granabogen og videre gjennom avløpstunnelen ut i Orkla ved Grindal. Tilløpstunnelen er ca. 11,5 km lang og avløpstunnelen er ca. 5,3 km lang. 

Kraftverket utnytter et samlet nedbørfelt på 292 km².
Tekniske data

Byggeår: 1982 Produksjon: 305 GWh Installasjon: 75 MW Turbintype: Francis Fallhøyde: 460 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo