Gå til innholdet
Driva_Gjevilvatnet_magasin001

Driva

Driva kraftverk ligger i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke

Eies av TrønderEnergi Kraft AS 75 % og Istad AS 25 %

Kraftverket utnytter et brutto fall på 565 m mellom Gjevilvatnet i Oppdal kommune og Driva elv ved Lillefale i Sunndal kommune. Kraftverket utnytter nedbørfeltet nord for hoveddalføret for Driva elv. En rekke delfelter overføres til Gjevilvatnet som er inntaksmagasin og hovedmagasin, se bilde øverst. Det blir også overført nedbørfeltet fra nabovassdraget Toåa, i alt ca. 46 km². Samlet utnytter Driva kraftverk avløpet fra 411 km² nedbørfelt. Gjevilvatnet er regulert ved 15 m senkning og dette gir et magasinvolum på 280 mill m³.
Fra Gjevilvatnet sør i Trøndelag fylke går det en ca. 20 km lang tilløpstunnel ned til kraftverket som ligger i fjell ved Lillefale i Møre og Romsdal fylke. En rekke delfelter ledes via sjakter og tunneler inn på tilløpstunnelen. Driva kraftverk har luftputekammer ved siden av tilløpstunnelen for å dempe svingninger i vannveisystemet.

Ångårdsvatnet i Storlidalen har tilsig fra ca. 82 km² nedbørfelt. Dette tilsiget blir via Vassli pumpestasjon pumpet inn på tilløpstunnelen og videre opp i Gjevilvatnet.

Tekniske data for Vassli pumpe:
Byggeår: 1973
Forbruk: 25 GWh
Installasjon: 10 MW
Turbintype: Francis
 Løftehøyde: 79 m


Kraften fra Driva kraftverk føres via 132 kV-linjer inn på sentralnettet ved Aura kraftverk eller inn på regionalnettet i Lønset transformatorstasjon.
Tekniske data

Byggeår: 1973 Produksjon: 655 GWh Installasjon: 2 x 70 MW
Turbintype: Francis
Fallhøyde: 565 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo