Gå til innholdet
Brattset_utv

Brattset

Brattset kraftverk ligger i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Eies av Kraftverkene i Orkla (KVO), som igjen eies av Statkraft 48,6%, TrønderEnergi Kraft 35%, Eidsiva 12% og NØK 4,4%. Operatør er TrønderEnergi Kraft.

Brattset kraftverk er ett av fem kraftverk som utgjør Kraftverkene i Orkla (KVO).

Kraftverket utnytter fallet på ca 270 m i Orkla mellom Storfossmagasinet og Brattset. Inntaksmagasinet rommer 1,7 mill m³ og har 16 m regulering mellom kotene 519 og 503.
Dammen er en platedam av betong. Kraftverket som ligger i fjell utnytter regulert vannføring fra Ulset og Litjfossen kraftverk sammen med det uregulerte tilsiget ovenfor inntaket.
Fra Storfossmagasinet ledes vannet i tilløpstunnelen fram til kraftstasjonen ved Brattset og gjennom en kort avløpstunnel ut i Orkla. På veien er sideelvene Ulvassbekken, Nåva, Stavåa og Døåa tatt inn på tilløpstunnelen ved sperredammer, sjakter og tunneler. Tilløpstunnelen er ca 16,7 km lang hvorav ca 12 km er fullprofilboret med diameter 3,5 m. Avløpstunnelen er 400 m lang. Brattset kraftverk er konstruert med luftputekammer ved siden av tilløpstunnelen.
Tekniske data
 
Byggeår: 1982 Produksjon: 390 GWh Installasjon: 2 x 40 MW Turbintype: Francis Fallhøyde: 270 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo