Gå til innholdet
full-guffe-pa-turbinene-lysere-bk

Kraftproduksjon

Forretningsområde (FO) Produksjon har ansvar for kraftproduksjon og kraftomsetning i engrosmarkedet. Produksjonen foregår i 14 heleide og 8 deleide kraftverk, av disse er fire vindkraftverk.

TrønderEnergi eier 2,1 TWh vann- og vindkraftverk og er operatør for 3,3 TWh (vann og vind). 

Selskapet TrønderEnergi Kraft AS eier 35 % av Kraftverkene i Orkla, 75 % av Driva Kraftverk, 80 % av Usma Kraft og 50 % av Ytre Vikna trinn 1 (vindkraft). Selskapet ligger i forretningsområdet Produksjon, og har operatøransvaret for egne og deleide selskap.

Vi arbeider med utbygging og utvikling av vann- og vindkraft, blant annet samarbeider vi med Statkraft gjennom selskapet Fosen Vind.
REN
TRØNDER
ENERGI
Alltid