Gå til innholdet

Kraftproduksjon

Forretningsområdet FO Produksjon har ansvaret for kraftproduksjon og kraftomsetning i engrosmarkedet. Produksjonen foregår i 13 heleide og 6 deleide kraftverk, av disse er tre vindkraftverk.

Eier 2 TWh og drifter 3 TWh.

Selskapet TrønderEnergi Kraft AS eier 35 % av Kraftverkene i Orkla, 75 % av Driva Kraftverk og 80 % av Usma Kraft. Selskapet ligger i forretningsområdet FO Produksjon, og har ansvaret for drift, vedlikehold og beredskap i egne og deleide selskap.

Samlet normalproduksjon fra egne og deleide produksjonsverk har de siste 10 år inkludert 2012 vært 2102 GWh i gjennomsnitt, inklusive en tilsigsavhengig kraftrettighet i Nea kraftverk med et gjennomsnittlig uttak på 344 GWh i samme periode.

Vi arbeider med utvikling av vann- og vindkraft, blant annet samarbeider vi med Statkraft gjennom selskapet Fosen Vind.
REN
TRØNDER
ENERGI
Alltid