FORSIDE

PERSONVERN

Personvernerklæring for TrønderEnergi

hero bilde

Vi tar ditt personvern på alvor.
I det følgende vil vi orientere om vår behandling av personopplysninger.


Når du bruker nettsiden vår, kontakter vår organisasjon eller søker jobb, vil TrønderEnergi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:

TrønderEnergi Kraft AS

Daglig leder

Ann-Cathrine Holmen

Adresse

Postboks 9481

Torgarden,

7496 Trondheim

E-post

firmapost@tronderenergi.no

Telefon

73 60 30 00

Org. nummer

878631072

TrønderEnergi AS

Daglig leder

Ståle Gjersvold

Adresse

Postboks 9481

Torgarden,

7496 Trondheim

E-post

firmapost@tronderenergi.no

Telefon

73 60 30 00

Org. nummer

980417824

1.       Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Behandling: Administrere ditt forhold til oss, gi deg de tjenestene/kursene/oppdragene du har registrert deg for, bidra til å sikre trygg ferdsel i våre utbyggingsområder og anlegg, opphold i våre kontorbygg, samt sikkerhet for personer og utstyr i våre kraftverk og utbyggingsområder.
Personopplysninger: Vi behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg til oss eller i det offentlige rom. Eksempler på personopplysninger kan være navn, adresse, bilder, arbeidsgiver, e-postadresse, mobilnummer, fødselsnummer.
Interesseavveining: Behandlingen av personopplysninger skjer etter en vurdering hvor det er nødvendig for oss å håndtere og sikre våre ansatte, samarbeidspartnere og publikum i driftsoppgaver og ved en eventuelt risikofylt eller truende situasjon, samt for å forebygge og sikre eiendeler i forbindelse med tyveri, hærverk og sabotasje. Personopplysninger håndteres i tråd med gjeldende regelverk.

Ønsker du innsyn i opplysninger vi har registrert om deg, eller opplysninger om databehandler, så kan du kreve innsyn etter Personopplysningsloven.

I henhold til Personopplysningsloven har vi 30 dager på å behandle din innsynsforespørsel.
Opplysningene vil bli utlevert ved fremvisning av gyldig legitimasjon. Innsyn kan registreres ved å sende oss en mail til fimapost@tronderenergi.no

2.        Informasjonskapsler (cookies)

Interesseavveining: Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å administrere ditt forhold til oss og ivareta vårt ansvar innen HMS og påseplikt.

Behandling: Besvare henvendelser som kommer inn via firmapost@tronderenergi.no
Personopplysninger: e-postadresse samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. 
Interesseavveining: Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

Behandling: Invitere til arrangement, åpninger og lignende. 
Personopplysninger: e-postadresse samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av invitasjonen. 
Interesseavveining: Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Hvis du ønsker å avregistrere deg fra en slik invitasjonsliste så kan dette gjøres ved å sende oss en mail til fimapost@tronderenergi.no.

Behandling: Sende ut nyhetsbrev fra TrønderEnergi.
Personopplysninger: e-postadresse samt eventuelle personopplysninger du selv registrerer i Nyhetsrommet. MyNewsdesk er databehandler. Ved å abbonere på vårt nyhetsbrev samtykker du i at kontaktopplysninger blir lagret i vårt elektroniske arkiv. Data blir ikke misbrukt eller solgt.
Interesseavveining: Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å sende deg nyhetsbrev. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement gjennom "Slutt å følge" i nyhetsbrevet.

Behandling: Behandling av jobbsøknader skjer i vårt rekrutteringssystem hvor Webcruiter AS er databehandler. Ved å søke jobb hos oss samtykker søkere i at opplysninger blir lagret i elektronisk arkiv. Data blir ikke solgt, byttet eller videreformidlet til tredjeparter.
Personopplysninger: CV, søknad, attester og referanser. 
Interesseavveining: Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt ved å sende inn søknad.

Behandling: Kameraovervåking av kontorbygg, driftssentral, montørstasjoner, biler, kraftverk, lagerområder og øvrige anlegg (herunder vindparker, lagerområder og transportruter ifm vindkraftutbygging).
Personopplysninger: Film og bilde av personer som oppholder seg i og rundt kontorbygg, driftssentral, biler, montørstasjoner, kraftverk, lagerområder eller øvrige anlegg (som over).  
Interesseavveining: Behandlingen av overvåkningsmaterialet skjer etter en vurdering hvor det er nødvendig for oss å overvåke for å forebygge og sikre våre ansatte, samarbeidspartnere og publikum ved en eventuelt risikofylt eller truende situasjon, samt for å forebygge og sikre eiendeler i forbindelse med tyveri, hærverk og sabotasje. Opptak og logger håndteres i tråd med gjeldende regelverk.

2.        Informasjonskapsler (cookies)

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson (les om hva cookies er på http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel).

Kilde: Facebook
Formål: Samle informasjon om besøkende for å tilpasse  informasjon og markedsføring på Facebook.
Informasjonskapsler: sb, fr, datrFacebook Connect, Facebook Custom Audience. Les mer om disse hos Facebook.

Kilde: Youtube.com
Formål: loggføre visninger og visningsdata om videoer. 
Informasjonskapsler: CONSENT, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC. Les mer om disse hos YouTube

Du godkjenner bruk av cookies ved å bruke vår nettside. Du kan trekke tillatelsen tilbake når som helst ved hjelp av innstillingene i nettleseren din.

3.       Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering, eller grunnlag for en anmeldelse til Politiet eller en sivilrettslig prosess. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, en situasjon hvor du er vitne til en uønsket hendelse, dokumentasjon på truende atferd, hærverk eller sabotasje eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

TrønderEnergi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 
Databehandlere er nevnt i punkt 1.

4.       Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, så lenge dette ikke er i konflikt med gjeldende lover og regler for oppbevaring av personopplysninger. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke så lenge dette ikke er i konflikt med gjeldende lovverk for oppbevaring av særskilte personopplysninger. 

5.       Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter kan du kreve innsyn i personopplysninger om deg ved å henvende deg til TrønderEnergi AS via e-post: firmapost@tronderenergi.no  eller telefon: 73 60 30 00. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Dette gjøres ved å sende e-post til firmapost@tronderenergi.no.

6.       Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7.       Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

TrønderEnergi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern, og om du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss.