FORSIDE

ORGANISERING OG LEDELSE

Organisasjon og ledelse

bilde av Ståle Gjersvold

Konsernsjef

Ståle Gjersvold

Ståle Gjersvold er konsernsjef i TrønderEnergi. Han tiltrådte rollen i 2011. Gjersvold har lang bakgrunn fra energibransjen, med 19 år som ansatt i ulike roller i Statoil (Equinor). Han har en mastergrad i teknologiledelse fra NTNU og MIT.

bilde av Ann-Cathrine Holmen

Daglig leder

Ann-Cathrine Holmen

Ann-Cathrine Holmen er daglig leder i TrønderEnergi Kraft og ansvarlig for driften av de hel- og deleide vannkraftverkene Trønderenergi er operatør for. Holmen begynte i TrønderEnergi i 2019. Hun kom fra Equinor, der hun har hatt ulike lederstillinger innenfor drift og vedlikehold, sist som plattformsjef på Johan Sverdrup. Holmen er utdannet sivilingeniør Kjemiteknikk på NTH.