Gå til innholdet
Fornybarhovedstaden

Miljøengasjement i TrønderEnergi

Vår miljøpolitikk

TrønderEnergi forvalter store og viktige ressurser i samfunnet. Gjennom denne forvaltningen påvirker vi det ytre miljø. Vi skal i all vår framferd søke bærekraftige løsninger. Som forvalter av fornybare ressurser i en verden med klimautfordringer, skal vi være en pådriver til å forvalte og utvikle fornybare løsninger på en måte som støtter en positiv samfunnsutvikling.

Våre anlegg skal designes, bygges og driftes slik at det er skånsomt for natur og bomiljøer. Alle anlegg og aktiviteter skal ha en design og utførelse som ivaretar miljøsikkerhet og personsikkerhet for tredjepart og våre omgivelser.  

All TrønderEnergis energiproduksjon skal være fornybar og vi skal være en pådriver for utbygging av grønn energi.

Myndighetene har valgt å sikre at miljøkrav og naturvern blir ivaretatt gjennom grundig behandling av ulike offentlige organ. Vi forholder oss til disse både miljømessig og økonomisk for å sikre minst mulig ulempe for samfunnet.
Ren TrønderEnergi
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo