Gå til innholdet
TEN6

Historie

De første tiltak for å løse elektrisitetsforsyningen på fylkeskommunalt nivå i Sør -Trøndelag skjedde allerede under første verdenskrig. I 1916 reiste amtstinget spørsmål om å tilsette en elektroteknisk utdannet ingeniør med oppgave å ta seg av elektrisitetsforsyningen i fylkets kommuner.

Den første fylkesplan ble lansert i 1919, med planer om utbygging av følgende vassdrag (tall i parentes viser endelig utbyggingsår):

 • Svartelva, Rissa (1959)
 • Vikvassdraget, Roan (1949)
 • Remma, Snillfjord (ikke utbygd)
 • Slindelva, Selbu (1923)
 • Kistafossen, Nea, Tydal (1949)
 • Lundesokna, Melhus (1963)

Det antatte kraftbehovet per innbygger ble beregnet til 130 watt, tilsvarende behov er i dag på 1300 watt.

Professor Olav Heggstad hadde oppdraget med å utarbeide planen som ble forelagt fylkestinget i 1919. Han forutsatte at arbeidet skulle igangsettes straks, slik at kraftleveransene kunne begynne høsten 1922/23. Slik skulle det imidlertid ikke gå!

Riktignok ble kontoret for el-forsyningen opprettet i 1921, men arbeidet med vannkraftutbygging i fylkets regi gikk sakte fremover. I 1931 ble kontoret nedlagt, og det hersket nærmest stillstand frem til 1945. I 1946 ble el-nemda etablert, og i 1947 startet arbeidet med stamlinjenettet. I 1950 var det ennå ca. 60 000 mennesker uten strøm i fylket. Samme år ble Aurakraft vedtatt bygget og Sør-Trøndelag Elektrisitetsverk stiftet!

I 1970 skiftet selskapet navn til Sør-Trøndelag Kraftselskap. S-TK deltok i utbyggingen av Driva Kraftverk i 1973 og Kraftverkene i Orkla i perioden 1981-85. I 1997 skiftet selskapet på nytt navn til TrønderEnergi og i 1998 ble selskapet omdannet til et konsern - TrønderEnergi, med to datterselskap TrønderEnergi Kraft AS og TrønderEnergi Nett AS. 1.1.1999 ble TrønderEnergi et aksjeselskap med 20 kommuner i Sør-Trøndelag som aksjeeiere.

I 2010 ble det satt et målbilde om 1 TWh vindkraft innen 2020. Som en følge av dette solgte konsernet i de påfølgende åtte årene ut bredbåndsvirksomheten, kraftverkene i Afrika og strømsalgsvirksomheten. 
 
I 2010 kjøpte TrønderEnergi selskapet Trondheim Energi Nett og gikk med det fra 23 600 nettkunder til 140 000 nettkunder. Ved utgangen av 2018 var kundeantallet 160 000, og det ble inngått en intensjonsavtale med NTE om et felles midt-norsk nettkonsern, nå Tensio.

tilbakeblikk-og-ambisjon-november-2021

 

 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo