Ulset

Ulset kraftverk i Tynset kommune, Innlandet fylke.   Det er ett av fem kraftverk som eies av Kraftverkene i Orkla (KVO). KVO eies av Statkraft 48,6 %, TrønderEnergi Kraft 35 %, HafslundEco Vannkraft Innlandet 12 % og NØK 4,4 %. TrønderEnergi Kraft er operatør av kraftverket.

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

130 GWh

Installasjon:

35 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

325 m

Byggeår:

1985

Ulset kraftverk ligger i Tynset kommune og henter vannet fra reguleringsmagasiner i Falningsjøen og Sverjesjøen. I Falningsjøen er reguleringshøyden 47,5 meter. Denne høyden oppnås gjennom at magasinet er hevet 25,5 meter med fyllingsdam og kan senkes 22 meter under naturlig vannstand. noe som gir et magasin på 125 mill m³.  

Gjennom en tilløpstunnel på 7,5 kilometer og et fall på 325 meter føres vannet til kraftverket i Ulset. Der er det installert en Francisturbin på 35 MW. Årsproduksjonen i et normalt år er 130 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 6.500 husstander.