Svorkmo

Svorkmo kraftverk i Orkland kommune, Trøndelag fylke. 

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

250 GWh

Installasjon:

34 MW + 20,5 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

98 m

Byggeår:

1983

Det er ett av fem kraftverk som eies av Kraftverkene i Orkla (KVO). KVO eies av Statkraft 48,6%, TrønderEnergi Kraft 35%, HafslundEco Vannkraft Innlandet 12% og NØK 4,4%. TrønderEnergi Kraft er operatør av kraftverket 

Svorkmo kraftverk ligger i Orkland kommune og utnytter fallet på 98 meter mellom Bjørset og Hongslo. Kraftverket har et lite inntaksmagasin på 20.000 m³, men utnytter de større magasinene i KVO lenger oppe i vassdraget, og har som nederste anlegg i KVO et samlet nedbørsfelt på 2.642 km².   

Tilløpstunnelen er mer enn 15 kilometer lang og avløpstunnelen en drøy kilometer. I kraftverket er det installert to Francisturbiner, en på 34 MW og en på 20,5 MW. Årsproduksjonen i et normalt år er 250 GWh, som tilsvarer årsforbruket til 12.500 husstander.