Sokna

Sokna kraftverk i Melhus kommune, Trøndelag fylke. Det nederste av tre kraftverk som ligger etter hverandre i Lundesoknavassdraget.  

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

150 GWh

Installasjon:

30 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

181 m

Byggeår:

1964

Sokna kraftverk ligger i fjell om lag en km fra E6 i Lundamo i Melhus kommune og utnytter der en fallhøyde på 181 meter. Dammen er en dobbeltkrum hvelvdam med største høyde på 25 meter. Reguleringshøyden i magasinet er sju meter. Derfra ledes vannet mer enn 4 kilometer til kraftstasjonen.  

Sokna bruker vannet fra de overforliggende reguleringsmagasinene Håen, Samsjøen og Holtsjøen. Totalt samles vann fra 350 km² til Sokna kraftverk. I kraftverket er det installert en 30 MW Francisturbin som i et normalt år produserer 150 GWh, tilsvarende forbruket til om lag 7.500 husstander.