Simsfossen

Simsfossen kraftverk i Skaun kommune, Trøndelag fylke. 

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

1,5 GWh

Installasjon:

2 x 0,35 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

17 m

Byggeår:

1921

Simsfossen ligger i Skaun kommune og henter vannet fra Laugen, en innsjø i samme kommune. Dammen er en gravitasjonsdam i betong og muliggjør en reguleringshøyde på 6 meter.  

Nedbørsfeltet er på 96 km² og magasinkapasiteten er på 4 mill m³. Fallhøyde på 17 meter og to Francis-turbiner, hver på 0,35 MW, gir en årsproduksjon på 1,5 GWh eller tilsvarende forbruket i om lag 75 husstander.