Sama

Sama kraftverk i Melhus kommune, Trøndelag fylke. Det øverste av tre kraftverk som ligger etter hverandre i Lundesoknavassdraget.  

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

25 GWh

Installasjon:

8 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

51 m

Byggeår:

1979

Sama kraftverk ligger i Melhus kommune og henter vannet fra Samsjøen som også ligger i Midt-Gauldal kommune. Magasinet, Samsjøen, rommer 112 mill m³ og har nesten 14 meter regulering. Elvene Hukla og Kusma og deler av Hulta i Midtre Gauldal overføres til Samsjøen via en ca 10 km lang tunnel. I sum utgjør disse nedbørsfeltene 194 km².   

Sama kraftverk utnytter et fall på 51 meter ned til innsjøen Håen, hvor der er installert en 8 MW Francis-turbin. Årsproduksjonen i et normalt år er 25 GWh, eller like mye strøm som årsforbruket til 1.250 husstander.