Litjfossen

Litjfossen kraftverk i Tynset kommune, Innlandet fylke.   Det er ett av fem kraftverk som eies av Kraftverkene i Orkla (KVO). KVO eies av Statkraft 48,6 %, TrønderEnergi Kraft 35 %, HafslundEco Vannkraft Innlandet 12 % og NØK 4,4 %. TrønderEnergi Kraft er operatør av kraftverket.

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

135 GWh

Installasjon:

70 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

288 m

Byggeår:

1982

Litjfossen kraftverk ligger i Tynset kommune og henter vannet fra Innerdalsvannet i samme kommune. Magasinet er kunstig oppdemmet med en fyllingsdam og kan reguleres mellom 778 moh og 813 moh og rommer 153 mill m³. Øvre Dølvad, Næringåa, Kviknebekken og Storbekken overføres til magasinet via tunneler. Kraftverket har utløp i Storfossdammen, som det er inntaksmagasin for Brattset kraftverk. 

I kraftverket, som utnytter en fallhøyde fra magasinet på 288 meter, er et det installert en Francis-turbin på 70 MW. Årsproduksjonen i et normalt år er 135 GWh, noe som tilsvarer forbruket i om lag 7.000 husstander.