Grana

Grana kraftverk i Rennebu kommune, Trøndelag fylke.   Det er ett av fem kraftverk som eies av Kraftverkene i Orkla (KVO). KVO eies av Statkraft 48,6%, TrønderEnergi Kraft 35%, HafslundEco Vannkraft Innlandet 12% og NØK 4,4%. TrønderEnergi Kraft er operatør av kraftverket.

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

280 GWh

Installasjon:

75 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

460 m

Byggeår:

1982

Granas magasin er Granasjøen, som er kunstig oppdemt med en regulering på 40 m mellom kotene 650 moh og 610 moh. Demningen er en fyllingsdam med morenetetting og kronelengde på 1080 meter og gir et magasin på 138 mill m³. 

Fra Granasjøen ledes vannet i tunnel fram til kraftstasjonen som ligger i fjell ved Granabogen. Her er det installert en 75 MW Francis-turbin som i et normalt år produserer 280 GWh. Vannet føres tilbake til Orkla ved Grindal, nesten 17 kilometer fra inntaket. Kraftverket produserer nok strøm til å dekke forbruket til om lag 14.000 husstander.