Eidsfossen

Eidsfossen kraftverk i Heim kommune, Trøndelag fylke. 

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

1,6 GWh

Installasjon:

400 kW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

31 m

Byggeår:

1921

Eidsfossen er et elvekraftverk som henter vannet fra den oppdemmete elva Søa. Både inntak og kraftverk ligger i Heim kommune.   

Turbinen i kraftverket er en 400 kW Francis-turbin som i et normalt år produserer om lag 1,6 GWH, eller nok strøm til å dekke forbruket til 80 husstander. Kraftverket er ikke i drift i dag.