Driva

Driva kraftverk i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke.  Kraftverket eies av TrønderEnergi Kraft AS 75 % og Istad AS 25 %. Operatør er TrønderEnergi Kraft.

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

600 GWh

Installasjon:

2x75 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

565 m

Byggeår:

1973

Gjevilvatnet i Oppdal kommune er Driva sitt magasin. Det er et senkningsmagasin uten dam som har 15 meter reguleringsevne, mellom kotene 645,8 og 660,8. Ångårdsvatnet i Storlidalen som ligger lavere enn Gjevilvatnet, blir pumpet opp i Gjevilvatnet i Vassli pumpestasjon. 

Kraftverket utnytter et fall på 565 m mellom Gjevilvatnet i Oppdal kommune og Lillefale i Sunndal kommune, og har et nedbørsfelt på 411 km². Kraftstasjonen som ligger inne i fjellet har en tilløpstunnel på 20 km. Nabovassdraget Toåa og sideelven Otta er tatt inn på tilløpstunnelen gjennom sjakter og overføringstunneler. 

Driva kraftverk var det første kraftverket med luftputekammer ved siden av tilløpstunnelen. I kraftstasjonen er det installert to Francis-turbiner på 75 MW. Årsproduksjonen i et normalt år er 600 GWh, tilsvarende forbruket til 30.000 husstander.