Brattset

Brattset kraftverk, Rennebu kommune, Trøndelag fylke.   Det er ett av fem kraftverk som eies av Kraftverkene i Orkla (KVO). KVO eies av Statkraft 48,6%, TrønderEnergi Kraft 35%, HafslundEco Vannkraft Innlandet 12% og NØK 4,4%. TrønderEnergi Kraft er operatør av kraftverket.

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

350 GWh

Installasjon:

46 + 40 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

270 m

Byggeår:

1982

Storfossmagasinet i Rennebu er Brattsets magasin. Demningen er en platedam i betong og gir 16 meters reguleringshøyde i magasinet, mellom kotene 503 moh og 519 moh. Magasinet rommer 1,7 mill m³.  

Fra demningen utnyttes ett fall på ca 270 m mellom Storfossmagasinet og Brattset. Tilløpstunnelen er totalt nesten 17 km lang. Kraftverket som ligger i fjell ved Brattset, 400 meter fra Orkla, utnytter regulert vannføring fra Ulset og Litjfossen kraftverk sammen med det uregulerte tilsiget ovenfor inntaket og flere mindre bekker overføres til tilløpstunnelen på vei til kraftstasjonen. 

Brattset kraftverk er konstruert med luftputekammer ved siden av tilløpstunnelen. I kraftstasjonen er det installert to Francis-turbiner, på 46 og 40 MW. Årsproduksjonen i et normalt år er 350 GWh, tilsvarende forbruket til 17.500 husstander.