FORSIDE

FINANSIELL INFORMASJON

Finansiell informasjon

Her finner du finansiell informasjon og offentlige dokumenter fra TrønderEnergi-konsernet.

Årsrapport 2023

Les rapporten her

Halvårsrapport 2023

Les rapporten her

Grønt rammeverk

TrønderEnergi har i forbindelse med utstedelsen av grønne obligasjonslån februar 2021 etablert et grønt rammeverk i samarbeid med SEB. I den anledning har vi mottatt en ekstern vurdering fra CICERO, senter for klimaforskning. De har vurdert våre finansieringsformål som «dark green» og en governance-score på «good».

Lånedokumentasjon

Disse lånene er notert på Oslo Børs