Skjærlivatn

Skjærlivatn kraftverk i Åfjord kommune, Trøndelag fylke. Ett av to kraftverk i Vikvassdraget. 

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

7 GWh

Installasjon:

2,6 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

121 m

Byggeår:

1993

Skjærlivatn Kraftverk ligger i Åfjord kommune og utnytter fallet på 121 meter fra Vestre Skjærlivatn til Granholvatnet. Vestre Skjærlivatn er et lite inntaksmagasin, mens de høyereliggende Nedre og Øvre Skjærlivatn representerer reguleringsmagasinene.  

Granholvatnet henger sammen Øvre Vikvatn som er magasinet til Vik kraftverk. I sum utnytter magasinene et nedbørsfelt på 13,5 km². I kraftverket er det installert en Francis-turbin på 2,6MW som i et normalt år produserer 7 GWh, eller forbruket til om lag 350 husstander.