Søa

Søa kraftverk i Heim kommune, Trøndelag fylke.  

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

190 GWh

Installasjon:

37 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

273 m

Byggeår:

1967

Søa kraftverk ligger i Heim kommune. Magasinet i Vasslivannet og Søvatnet er demmet opp med en 20 meter høy fyllingsdam og har en magasinkapasitet 67 mill m³. Herfra ledes vannet i en 10 km lang tilløpstunnel til kraftverket som ligger ved siden av smelteverket i Holla.  

Det er bygget ut med en Francis turbin med en effekt på 37 MW som i et normalt år produserer 190 GWh. Det tilsvarer årsforbruket til om lag 9.500 husstander eller en femtedel av det årlige kraftforbruket til naboen, Wacker Holla.