Mørre

Mørre kraftverk i Åfjord kommune, Trøndelag fylke.  

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

54 GWh

Installasjon:

14 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

84 m

Byggeår:

1977

Mørre kraftverk ligger i Åfjord kommune og utnytter et fall på 84 meter fra Storvatnet i samme kommune. Magasinet har en maksimal reguleringshøyde på i overkant av 10 meter. I kraftverket, som ligger ved Mørrefjorden, er det installert en 14 MW Francis-turbin. Årsproduksjonen i et normalt år er 54 GWh, tilsvarende forbruket i 2.700 husstander.