Håen

Håen kraftverk i Melhus kommune, Trøndelag fylke. Det midterste av tre kraftverk som ligger etter hverandre i Lundesoknavassdraget. 

kraftverk-bilde
Teknisk data

Produksjon:

150 GWh

Installasjon:

30 MW

Turbintype:

Francis

Fallhøyde:

215 m

Byggeår:

1966

Håen kraftverk ligger i 700 meter inn i fjellet i Melhus kommune. Kraftverket utnytter et 259 km² stort nedbørsfelt, som også omfatter Midtre-Gauldal kommune. Dammen består av både fyllingsdam og en platedam av betong.  

Dammen gir mulighet til regulering mellom 423 og 433 moh og gir et samlet magasinvolum på 25 mill m³. Utløpet fra kraftverket renner inn i inntaksmagasinet til Sokna kraftverk.   

I kraftverket er det installert en Francis-turbin på 30 MW som i et normalt år produserer 150 GWh, noe som tilsvarer forbruket til om lag 7.500 husstander.