Gå til innholdet
iskast

Undersøk faregraden for nedfall av is og snø fra vindturbiner 

1. Dersom det har vært mer enn 2 grader Celcius over lang tid er det ikke fare for iskast.

2. Sjekk værvarselet jevnlig. Har det vært snøbyger i løpet av de siste dagene? Se etter oppbygning av snø på vingene. Hold 240 meters avstand til turbinene dersom du ikke kan avkrefte om det er snø på bladene. Unngå å stå like under turbinen. Det kan falle is fra taket på turbinen som er omdannet fra snøfall tilbake i tid.

3. Sjekk oppdatert informasjon om ising fra skyer med fuktig luft i tabellen under og hold 240 meters avstand til turbinene hvis tabellen viser noe annet enn grønt.

 Sannsynlighet for isoppbygging på turbinbladene 

 

Vurderinger du bør gjøre før du går inn i vindparken

1. Vurder om det er nødvendig å gå inn i området dersom det er risiko for nedfall av is og snø.

2. Faren øker med nærhet til turbinene, sikkerhetsavstanden er ca 240 meter

3. Hvis du finner det nødvendig å ferdes i parken ved risiko for iskast: Vurder værforholdene; er det lavt skydekke, tåke og temperatur rundt 0? Har det vært sludd eller snø de siste dagene?

4. Lytt; turbinene vil ofte lage mer støy når det er is på bladene

5. Se opp; har det nylig vært isingsfold kan det fortsatt sitte igjen is selv om det har blitt klarvær

6. Eventuelle isbiter vil drive med vinden, så skal en gå nær en vindmølle med is må en gjøre det med vinden i ryggen

7. Vinden vil som oftest komme fra vest ved isingsforhold (fuktig luft). 

All ferdsel i vindparken er på eget ansvar.

Bakgrunnsinformasjon

Is og snø som faller ned, eller kastes fra turbinbladene er en kjent problemstilling med vindturbiner i kaldt klima som her i Norge. Dette inntreffer under spesielle meteorologiske forhold, spesielt rundt 0 grader. Is og snø kan da bygge seg opp på vindturbiner. Vi ser det samme på høye bygninger, tekniske installasjoner, master og ledninger i lufta.

Det er i hovedsak to værforhold som kan forårsake nedfall av is og snø fra vindturbiner. Det er snøising (1) og skyising (2)

Snøising - isnedfall som følge av snøfall (1)

Snø på turbinbladene er også vanlig når det er eller har vært snøvær rundt null grader og snøen er fuktig. Snø trenger ikke å være farlig, men dersom temperaturen synker etter snøfall kan den bli hard og isete før den faller av. Fordi man ikke kan vite om snøen er frosset bør man holde 240 meter avstand til turbinene dersom det nylig har vært snøfall eller at man visuelt ser oppbygning av snø på vindturbinene. 

I vinterhalvåret bør man ikke oppholde seg under selve turbintårnet da det kan legge seg snø oppå taket som kan falle ned over en lengre periode etter snøfall.

Skyising - ising fra skyer med fuktig luft (2)

Basert på meteorologiske data beregnes sannsynligheten for skyising av Kjeller vindteknikk. Disse beregningene gjøres fire ganger i døgnet. Hver blokk i diagrammet representerer derfor sannsynligheten i neste 6 timers intervall.

Faren for å bli truffet av iskast er avhengig av avstanden til turbinen og faren avtar med avstanden fra turbinene. Maksimal kastavstand er estimert å være ca 240 meter på Roan, men størst fare er det like under turbinen.

Iskast utgjør en risiko ved ferdsel i deler av vindparkene, så lenge det er fare for is oppbygning på turbinene. 

roan-kart

 

 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo