Gå til innholdet

HMS kommer alltid først

TrønderEnergi har null-filosofi, og det gjelder også utbyggingsprosjekter vind.
Det betyr at målet er null ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skade på menneske, materiell og ytre miljø. 

 
Konsernsjef Ståle Gjersvold har en klar forventning om at HMS   skal komme først og vi skal søke bærekraftige løsninger - alltid!


 HMS er et linjeansvar. Lederne har ansvaret og arbeidstakerne
 har plikt til å medvirke. Det betyr at alle skal bidra aktivt i HMS-   arbeidet og har et ansvar innenfor sine fullmakter. 

Sikkerhetsregler og forventninger til adferd som gjelder for alt vi utfører i TrønderEnergi  
 • Vi tar ansvar for å gjøre strakstiltak hvis vi observerer tilløp til eller en farlig situasjon.
 • Vi sier alltid STOPP når vi mener/har en følelse av at situasjonen krever det 
 • Vi rapporterer alle nesten-ulykker ulykker og farlige forhold.
 • Vi respekterer sperringer, skilting og meldinger.
 • Vi forebygger at gjenstander kan falle.
 • Vi bruker alltid riktig personlig verneutstyr og korrekt arbeidstøy. 
 • Vi etterlever krav i arbeidsprosesser og prosedyrer. 
 • Vi bruker riktig arbeidsteknikk.
 • Vi holder arbeidsplassen ryddig. 
 • Vi gjør oss kjent med rømningsveier. 
 • Vi gjør oss kjent med oppmøtested ved evakuering.
 • Vi behandler hverandre med respekt. 

 
  Vi knytter til oss de riktige samarbeidspartnerne. Vi skal være ansvarlig i alt vi utfører - om det er som arbeidsgiver, operatør, utbygger eller i andre sammenhenger.
  • Vi skal være tydelig i vår forventninger til HMS både til oss selv, besøkende og samarbeidspartnere innenfor en null-visjon.  

  neste_liten_gronn_jpeg 
  • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
   Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
   Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
   Telefon: 73 60 30 00
   Kontakt oss
    
  • © TrønderEnergi AS | Personvern
   Webdesign og webutvikling: Increo