Gå til innholdet

Undersøk faregraden for nedfall av is og snø fra vindturbiner

iskast-2-4

Under visse værforhold kan is og snø legge seg på vindturbinene og kastes fra bladene eller falle ned. Sannsynligheten for å bli truffet er liten, men et treff kan få alvorlige konsekvenser. Derfor er det opprettet sikkerhetsavstander rundt turbinene.   

Ved værforhold som medfører fare for iskast og nedfall er sikkerhetsavstanden ved vindparken 225 meter fra turbinene. Dette gjelder spesielt følgende værforhold:    

Fuktig luft og lave temperaturer  
Under slike forhold kan det bygges opp is på turbinbladene. Dette kan føre til at is blir kastet av turbinbladene.  

Våt snø  
Våt snø kan legge seg på turbinhus og turbinblad. Ved væromslag til kaldere vær kan snøen fryse og falle ned på bakken i større biter.  

Underkjølt regn og yr  
Ved væromslag fra kaldt vær til regn/yr, kan det legge seg is på turbintårn, turbinblad og turbinhus. Denne isen kan falle ned på bakken.  

Dannelse av istapper  
Ved snøfall i kuldeperioder, og ved temperaturer under 0 grader celsius, kan det legge seg snø på taket av turbinhuset.  På grunn av varmen i turbinhuset kan snøen smelte og bli til istapper. Istappene kan dermed henge ned fra undersiden av turbinhuset og falle ned på bakken.

 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo