Gå til innholdet

Fare for iskast, isnedfall og nedfall av snø i vindparken

Isvarsel

 • Frøya vindpark benytter Kjeller Vindteknikk sitt system for varsling av risiko for at det dannes is på turbinene i vindparken.

 • Varselet er basert på prognoser og vises i figuren nedenfor. Hver boks i figuren omfatter en 6 timers periode.

 • Varselet omfatter skysing, underkjølt regn og våt snø. Snø som blir liggende på turbinhuset og senere danner istapper omfattes ikke av varselet. 

 • Det er alltid knyttet usikkerhet til meteorologiske prognoser. Det kan derfor være situasjoner med isingsforhold som ikke fanges opp gjennom prognosene.


 Sannsynlighet for isoppbygging på turbinbladene

tegnforklaring-3

fare-for-iskast-4

Under visse værforhold kan is og snø legge seg på vindturbinene og kastes fra bladene eller falle ned. Sannsynligheten for å bli truffet er liten, men et treff kan få alvorlige konsekvenser. Derfor er det opprettet sikkerhetsavstander rundt turbinene.   

Ved værforhold som medfører fare for iskast og nedfall er sikkerhetsavstanden ved vindparken 250 meter fra turbinene. Dette gjelder spesielt følgende værforhold:    

Fuktig luft og lave temperaturer  
Under slike forhold kan det bygges opp is på turbinbladene. Dette kan føre til at is blir kastet av turbinbladene.  

Våt snø  
Våt snø kan legge seg på turbinhus og turbinblad. Ved væromslag til kaldere vær kan snøen fryse og falle ned på bakken i større biter.  

Underkjølt regn og yr  
Ved væromslag fra kaldt vær til regn/yr, kan det legge seg is på turbintårn, turbinblad og turbinhus. Denne isen kan falle ned på bakken.  

Dannelse av istapper  
Ved snøfall i kuldeperioder, og ved temperaturer under 0 grader celsius, kan det legge seg snø på taket av turbinhuset.  På grunn av varmen i turbinhuset kan snøen smelte og bli til istapper. Istappene kan dermed henge ned fra undersiden av turbinhuset og falle ned på bakken. 


 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo