Gå til innholdet
vi-baner-vei-sol

Spørsmål og svar om sol i boligselskaper

Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svar om sol i boligselskaper i følgende selvhjelpsoversikt. Har du andre spørsmål så kan du ta kontakt med oss på epost.

Spørsmål om sol i boligselskaper

Hva må vi tenke på når vi vurderer sol i vårt boligselskap?
Normalt er taket fellesareal i borettslag og sameier, hvilket betyr at solproduksjonen også blir felles. Interesse for solkraft bør derfor tas gjennom styret.
En eventuell godkjenning av solkraft blir som en ordinær investering som behandles av generalforsamlingen.

For å vurdere om sol er aktuelt bør man kartlegge følgende:
* Hvor store takflater er sørvendte og ikke skygges av trær, pipe o.l.?
* Hvor lenge er det sol direkte på tak som kan benyttes (ta utgangspunkt i juni/juli)?
* Hvor mye strøm brukes til fellesformål i boligselskapet?
Kan solcelleanlegg på garasjetak produsere nok solkraft til elbillading?
Undersøkelser viser at 65 % av elbileiere lader hjemme, og flesteparten på ettermiddag, kveld og natt når det er lav produksjon av solkraft. I tillegg må man ha annen tilførsel av energi i de vintermånedene som solcelleanlegget ikke produserer. Pr i dag vil vi dermed si at solcelleanlegg på garasjeanlegg ikke er optimalt for produksjon av energi til elbillading. Solcellanlegg kan kombineres med batteriteknologi. Prisen på batteri avgjøres av hvor fort man ønsker å lade. 

Hvis garasjeanlegget ligger godt til ift sol, og taket eies av boligselskapet, så kan solkraften være tilskudd til fellesstrøm eller generelt forbruk, og kan også mates inn i nettet for salg.
Kan man få støtte fra Enova?
Enova har ulike støtteprogrammer for boligselskaper og sameier. Et boligselskap eller sameie med mer enn 10 boenheter kan søke kartleggingsstøtte for  aktuelle investeringer i energitiltak i egne bygninger. Søknad må sendes før tiltak besluttes.
Programmet tilbyr blant annet støtte til:
  • Kartlegging av energitiltak i bygninger som bidrar til redusert energibruk og omlegging til fornybare oppvarmingsløsninger

Borettslag og boligsameier

For borettslag og boligsameier er maksimal støtte gitt av følgende tabell:

Antall boenheter som skal kartlegges

Støtte (kr)

10 – 49

50 000

50 – 99

100 000

100 – 149

150 000

150 – 199

200 000

200 –

250 000

 

Det gis også støtte til gjennomføring av tiltak i boligselskaper og sameier.
Les mer her.
Hva innebærer det å bli plusskunde (selge strøm til nettet)?
Pr i dag er det TrønderEnergi Nett AS som kjøper overskuddskraft som mates inn i nettet.
Priser og vilkår på dette finner du på www.tronderenerginett.no ved å søke på "Plusskunde".
Av nøytralitetsregler gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat har vi dessverre bare lov til å linke til førstesiden på nettselskapets sider.