Gå til innholdet
marked

Miljø

TrønderEnergi Marked  ønsker å bli oppfattet som et miljøbevisst  selskap, som  driver vår virksomhet i tråd med samfunnets interesser. Ved å ha fokus på kontinuerlig forbedring ivaretar vi vårt ytre miljø på en best mulig måte.

Hovedlinjene i vår miljøpolitikk

  • TrønderEnergi Marked ønsker å alltid ha produkter som tilbyr opprinnelses garanti tilgjengelig for sine kunder.

  • Gjennom  regelmessig  gjennomganger Identifisere og redusere mulige kilder til forurensning

  • Etterleve lovpålagte krav og egne krav i forhold til det ytre miljø

  • Å øke kunnskapen om og forankre miljøarbeidet i egen organisasjon

Miljø