Gå til innholdet
Måleravlesning

Måleravlesning

Vi tar imot din avlesning - når som helst og hvor ofte du vil. Vi sender avlesningen videre til din netteier.

Klikk her for å komme til registrering.

Nyttige tips;

  • Husk å ha ditt målenummer klart. Målenummeret bruker vi til å registrere avlesningen din på rett måler. Målenummeret står på måleren eller på faktura.
  • Les av måleren jevnlig. Jo oftere du leser av, jo mer korrekt vil din faktura fra oss bli.
  • Skal du på ferie? Det er ikke noe problem - registrer måleravlesningen før du reiser og/eller når du kommer tilbake.  
  • Har du fritidshus anbefaler vi at du leser av når du har anledning.