Gå til innholdet

Velkommen til TrønderEnergi Marked

Det er med stor glede at vi kan ønske deg velkommen som strømkunde hos TrønderEnergi Marked fra januar 2018. Ditt kundeforhold overføres automatisk, uten at du trenger å gjøre noe - og du vil fortsatt beholde den samme, gode strømavtalen som du har nå.

Praktisk informasjon
Vi vil fortløpende legge ut informasjon som er av nytte for deg på denne siden.  Viktig informasjon om fakturering o.l.  vil bli sendt ut via e-post, sms eller brev når det er klart. Ved månedsskiftet februar/mars vil du få informasjon på e-post og/eller sms og brev om din første faktura fra oss.

Søk om støtte til TrønderEnergi-Bidraget, for Kvikne og Rennebu
Gjennom TrønderEnergi-Bidraget ønsker vi å å bidra med midler til små og store tiltak som styrker fellesskapet og inviterer til gode opplevelser blant lag og organisasjoner i Kvikne og Rennebu.
Søknadsskjema finner du her: https://tronderenergi.no/kampanjer/krk
tronderenergi_bidraget-for-kvikne-og-rennebu-2
Velkommen Kvikne og Rennebu