Gå til innholdet

Tilgang til måleverdier


Gjennom den sentrale databasen for måleverdier (elhub) kan bedrifter (produsenter) nå få tilgang til sine målepunkt og verdier.

For å få tilgang må sluttbruker være knyttet til bedriften gjennom rollen Energi, miljø og klima i Altinn. Daglig leder får tildelt denne rollen automatisk, og daglig leder kan tilordne rollen til en eller flere ansatte som skal ha oversikt over målepunktene.
Her finner du bruksanvisning for å sette opp tilgangen i Altinn (bedriftsbrukere).

Innlogging i elhub

Privatpersoner kan også få tilgang til sine måleverdier via elhub, se TrønderEnergi Nett AS.

elhub