Gå til innholdet
kraftmarkedet

Om kraftmarkedet

All kraft TrønderEnergi produserer omsettes på kraftbørsene NordPool og Nasdaq i de nordiske markedene, til den prisen andre aktører er villige til å betale.

Kraftprisen fastsettes hver dag gjennom budrunder: Kraftleverandørene (de som kjøper inn kraft på strømkundenes vegne og selger den videre til deg og meg) melder inn hvor mye de er villige til å gi for den kraftmengden som trengs det kommende døgnet. Kraftprodusentene melder på sin side hvor mye de er villig til å selge strømmen sin for. Så går budrunden sin gang inntil prisene møtes. Jo større forbruk, dess dyrere produksjonsformer må man fase inn, og dess høyere blir kraftprisen.  Prisen fastsettes dermed av samspillet mellom tilbud og etterspørsel.

Ved produksjonssentralen på Berkåk overvåker TrønderEnergi alle sine hel- og deleide kraftverk, døgnet rundt alle ukedager. Produksjonssentralen omsetter den produserte kraften gjennom daglige auksjoner hvor de søker å oppnå best mulig pris for kraften. Handelsavdelingen ved hovedkontoret på Lerkendal deltar aktivt som aktør ved den finansielle kraftbørsen hvor kraftkontrakter opp til 10 år fram i tid kan kjøpes og selges. Finansielle kraftkontrakter benyttes til prissikring av framtidig kraftproduksjon og til trading.

REN
TRØNDER
ENERGI
Alltid
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo